Stöd Archiescampings genom sponsoring

Du kan använda mina POI gratis. Men det finns kostnader (hosting, mjuk- och hårdvaruinvesteringar), som jag försöker upprätthålla via  donationer.

Translation: Sylvia. Thanks !!
Stöd ytterligare utveckling av Archiescampings

Ett nytt sätt att informera dina medcampare om Archiescampings möjligheter!
Du kan använda det som ett reklamblad, som du kan ge till alla som är intresserade, eller du kan
lämna några i informationsdisken på campingen.
Reklambladet (A6 format) kan laddas ner både i färg eller i svartvitt genom att klicka på bilden.
Skriv ut och klipp till.

Det ligger även i ditt intresse att så många som möjligt känner till och använder Achiescampings,
då detta hjälper till att hålla informationen aktuell, till exempel meddelande om nya och även
stängda campingplatser.