stöd Archiescampings
© archiescampings, the netherlands, 2015
Du kan utan kostnad ladda ner och använda dessa POI förutsatt att du inte publicerar filerna på något annat ställa.
POI Europeiska platser uppdelade i länder

Du kan ladda ner poi genom att trycka på knappen Hämta nedan. I din nedladdning hittar du två kartor: bmp och poi, och två filer. I filen "manual" kan du läsa samma som nedan.
Om du vill ha eller behöver installera poi per specifikt land , läs noggrannt här först!

För att göra poi synliga  på skärmen på ditt navigationssystem behöver du  förutom själva poi, också en liten bmp-fil med exakt samma namn som poi-filen.

1. Ladda först upp alla länder genom att trycka på knappen Hämta nedan och packa upp filen.

2. Välj i mappen "POI" , kartan med det format som behövs för ditt system. I denna karta hittar du  POI-filer till alla de länder som finns tillgängliga. Välj det land
som du vill installera.
3. Välj i mappen"BMP" den bmp-fil som motsvarar det valda landet (med samma namn).

4. Installera landets poi-fil tillsammans med bmp-filen!

5. Upprepa detta för alla länder som du vill installera.
.


Translations: Sylvia.  Thanks !!
LAND
Fil Namn
Albanien
archies_al
Andorra
archies_ad
Österrike
archies_at
Belgien
arches_be
Bosnien och Hercegovina
archies_ba
Bulgarien
archies_bg
Kroatien
archies_hr
Tjeckien
archies_cz
Danmark
archies_dk
Estland
archies_ee
Finland
archies_fi
Frankrike
archies_fr
Tyskland
archies_de
Storbritannien
archies_uk
Grekland
archies_gr
Ungern
archies_hu
Island
archies_is
Irland
archies_ie
Italien
archies_it
Lettland
archies_lv
Liechtenstein
archies_li
Litauen
archies_lt
Luxemburg
archies_lu
Makedonien
archies_mk
Montenegro
archies_me
Nederländera
archies_nl
Norge
archies_no
Polen
archies_pl
Portugal
archies_pt
Rumänien
archies_ro
Serbien
archies_rs
Slovakien
archies_sk
Slovenien
archies_si
Spanien
archies_es
Sverige
archies_se
Schweiz
archies_ch
Turkiet
archies_tr